Mgr. František Štrba OSB


Dátum ordinácie: 28.06.1997

01.03.2017 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Sampor - Sliač [Farnosť]
06.08.2009 - súčasnosť
Inkardinácia - Opátstvo Benediktínov Tyniec, Poľsko [Rehoľa]
06.08.2009 - súčasnosť
Exkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.08.2004 - 01.02.2006
Mníšska formácia - Opátstvo Benediktínov Tyniec, Poľsko [Rehoľa]
01.07.2004 - 30.06.2010
Kaplán - Dom sv. Benedikta, Bacúrov
01.01.2001 - 30.06.2004
Farár - Prievidza - Veľká Lehôtka [Farnosť]
01.07.1998 - 31.12.2000
Prefekt - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.07.1997 - 30.06.1998
Kaplán - Partizánske [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.