Mgr. Blažej Škvarka OSB


Dátum ordinácie: 28.06.1997

01.07.2010 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Sampor - Sliač [Farnosť]
01.09.2003 - 30.06.2010
Rektor - Bacúrov [Filiálka]
11.07.2003 - 31.08.2003
Pastoračná služba - Opátstvo Benediktínov Tyniec, Poľsko [Rehoľa]
11.07.2003 - súčasnosť
Inkardinácia - Opátstvo Benediktínov Tyniec, Poľsko [Rehoľa]
10.07.2003 - súčasnosť
Exkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.08.1998 - 31.08.2003
Mníšska formácia - Opátstvo Benediktínov Tyniec, Poľsko [Rehoľa]
01.07.1997 - 31.07.1998
Kaplán - Vrútky [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.