Mgr. Paweł Stefan Wojnowski OCD


Dátum ordinácie: 17.05.2008

01.09.2023 - súčasnosť
Rektor - Duchovná správa Banská Bystrica - Kalvária [Duchovná správa]
* rektor Kostola povýšenia Svätého kríža

01.09.2023 - súčasnosť
rektor kostola - DS Kalvária - Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského [Farnosť]
01.10.2020 - 31.08.2023
Kaplán - Staré Hory [Farnosť]
01.07.2016 - 30.09.2020
Duchovný správca - Duchovná správa Banská Bystrica - Kalvária [Duchovná správa]
01.07.2014 - 31.03.2015
Kaplán - Staré Hory [Farnosť]
01.09.2009 - 30.06.2010
Kaplán - Priechod [Farnosť]
18.05.2008 - 30.09.2008
Pastoračná služba - Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (Bosí Karmelitáni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Bosí karmelitáni - Banská Bystrica - Urpín [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.