Mgr. Paweł Stefan Wojnowski OCD


Dátum ordinácie: 17.05.2008

01.10.2020 - súčasnosť
Kaplán - Staré Hory [Farnosť]
01.07.2014 - 31.03.2015
Kaplán - Staré Hory [Farnosť]
01.09.2009 - 30.06.2010
Kaplán - Priechod [Farnosť]
18.05.2008 - 30.09.2008
Pastoračná služba - Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (Bosí Karmelitáni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Bosí karmelitáni - Staré Hory [Komunita]
© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.