Mgr. Marián Turňa OFMCap.


Dátum ordinácie: 30.06.2001

01.09.2021 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Turček - Kremnické Bane [Farnosť]
01.08.2009 - 31.08.2021
Pastoračná služba - Rád menších bratov kapucínov (Kapucíni) [Rehoľa]
01.09.2008 - 31.07.2009
Farský administrátor - Poniky [Farnosť]
01.08.2006 - 31.08.2008
Kaplán - Poniky [Farnosť]
01.07.2001 - 31.07.2006
Pastoračná služba - Rád menších bratov kapucínov (Kapucíni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Kapucíni - Kremnické Bane - Turček [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.