Mgr. Emil Václav


Dátum ordinácie: 15.06.1991

01.07.2018 - súčasnosť
Farár - Čajkov [Farnosť]
14.02.2008 - 30.06.2018
Farský administrátor - Čajkov [Farnosť]
14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.1991 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.