Ing. Vojtech Surový SDB


Dátum ordinácie: 10.06.1973

01.10.2013 - súčasnosť
Penzionovaný - Partizánske - Šípok [Farnosť]
01.09.2003 - 30.09.2013
Kaplán - Partizánske - Šípok [Farnosť]
11.06.1973 - 31.08.2003
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Saleziáni - Partizánske Šípok [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.