Mgr. Tibor Benčík


Dátum ordinácie: 20.06.1998

01.07.2018 - súčasnosť
Pastoračná výpomoc - Levice - mesto [Farnosť]
* pastoračná výpomoc pre maďarsky hovoriacich

01.07.2013 - súčasnosť
Farár - Demandice [Farnosť]
01.09.2010 - 30.06.2013
Farár - Hokovce [Farnosť]
01.09.2008 - 31.08.2010
Farský administrátor - Vrbovka [Farnosť]
01.09.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* 31.8.2008 exkardinovaný z Rožňavskej diecézy

01.07.1998 - 31.08.2008
Pastoračná služba - Diecéza Vác, Maďarsko
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.