ThDr. Jozef Brodňanský PhD. OSB


Dátum ordinácie: 18.06.1994

01.07.2010 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Sampor - Sliač [Farnosť]
01.04.2004 - 30.06.2010
Kaplán - Budča [Farnosť]
* kaplán Kostola sv. Šimona a Júdu v Bacúrove

01.07.1994 - 31.03.2004
Pastoračná služba - Spišská diecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.