Mgr. Róbert Režný CSsR


Dátum ordinácie: 17.06.2006

01.07.2019 - súčasnosť
Kaplán - Banská Bystrica - Radvaň [Farnosť]
01.07.2006 - 30.06.2019
Pastoračná služba - Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) [Rehoľa]
súčasnosť
Predstavený - Redemptoristi - Banská Bystrica - Radvaň [Komunita]
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.