Mgr. Michal Paluch Sch.P.


Dátum ordinácie: 14.06.2014

01.07.2019 - súčasnosť
Rektor - DS Kostola Najsvätejšej Trojice - Prievidza - Piaristi (DS Piaristi) [Duchovná správa]
* rektor Kostola Najsvätejšej Trojice

01.07.2019 - súčasnosť
Rektor kostola - DS Piaristi - Prievidza - mesto [Farnosť]
01.07.2015 - súčasnosť
Duchovný správca - Piaristická spojená škola Františka Hanáka - Prievidza [Škola]
01.07.2014 - 30.06.2015
Pastoračná služba - Rehoľa Piaristov na Slovensku [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Piaristi - Prievidza [Komunita]
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.