Mgr. Anton Majerčák OFM Cap.


Dátum ordinácie: 17.09.1994

01.08.2009 - súčasnosť
Rektor - DS Kostola Panny Márie Fatimskej - Raticov Vrch - Kapucíni [Duchovná správa]
* rektor a duchovný správca kostola Panny Márie Fatimskej - DS Raticov Vrch

01.08.2009 - súčasnosť
Rektor kostola - DS Raticov Vrch - Hriňová [Farnosť]
01.09.2008 - 31.07.2009
Pastoračná služba - Rád menších bratov kapucínov (Kapucíni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.09.2007 - 31.08.2008
Farský administrátor - Poniky [Farnosť]
01.09.2001 - 31.08.2007
Pastoračná služba - Rád menších bratov kapucínov (Kapucíni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.03.1999 - 31.08.2001
Administrátor - Poniky [Farnosť]
01.11.1995 - 28.02.1999
Kaplán - Poniky [Farnosť]
18.09.1994 - 31.10.1995
Pastoračná služba - Rád menších bratov kapucínov (Kapucíni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Gvardián - Kapucíni - Hriňová - Raticov Vrch [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.