Mgr. Ján Hrablay


Dátum ordinácie: 19.06.1993

01.07.2018 - súčasnosť
Pastoračná služba - Rožňavská diecéza [Diecéza]
01.02.2010 - 30.06.2018
Farský administrátor - Bušince [Farnosť]
01.02.2010 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Inkardinovaný z Trnavskej arcidiecézy

01.12.2008 - 31.01.2010
Exkardinácia - Rožňavská diecéza [Diecéza]
* Exkardinovaný z Rožňavskej diecézy do Trnavskej arcidiecézy

14.02.2008 - 31.01.2010
Pastoračná služba - Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
10.12.1997 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
01.07.1993 - 09.12.1997
Pastoračná služba - Rožňavská diecéza [Diecéza]
© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.