Mgr. Ján Hríb Sch.P.


Dátum ordinácie: 13.06.1998

01.08.2007 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Kostola Najsvätejšej Trojice - Prievidza - Piaristi (DS Piaristi) [Duchovná správa]
* od 1.7.2015 - rektor kolégia

01.08.2007 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Piaristi - Prievidza - mesto [Farnosť]
14.06.1998 - 31.08.1998
Pastoračná služba - Rehoľa Piaristov na Slovensku [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Piaristi - Prievidza [Komunita]
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.