Mgr. Ján Hríb Sch.P.


Dátum ordinácie: 13.06.1998

14.06.1998 - 31.08.1998
Pastoračná služba - Rehoľa Piaristov na Slovensku [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Piaristi - Prievidza [Komunita]
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.