MUDr. ThLic. Jozef Dömény SDB


Dátum ordinácie: 07.03.1981

01.02.2024 - súčasnosť
Penzionovaný - Partizánske - Šípok [Farnosť]
01.07.2020 - 31.01.2024
Kaplán - Partizánske - Šípok [Farnosť]
01.07.2012 - 30.06.2020
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.09.1999 - 30.06.2012
Kaplán - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
01.01.1990 - 31.08.1999
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

08.03.1981 - 31.12.1989
Mimo pastorácie - Odobraný štátny súhlas
súčasnosť
Člen - Saleziáni - Partizánske Šípok [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.