Mgr. Jozef Mihok CSsR


Dátum ordinácie: 22.06.2013

01.07.2019 - súčasnosť
Farský administrátor - Banská Bystrica - Radvaň [Farnosť]
01.08.2013 - 30.06.2019
Kaplán - Banská Bystrica - Radvaň [Farnosť]
súčasnosť
Predstavený - Redemptoristi - Banská Bystrica - Radvaň [Komunita]
© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.