Mgr. Stanislav Kučák OFM Cap.


Dátum ordinácie: 27.06.1998

01.01.2021 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Turček - Kremnické Bane [Farnosť]
01.12.2016 - 31.12.2020
Pastoračná služba - Rád menších bratov kapucínov (Kapucíni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.09.2012 - 30.11.2016
Kaplán - Poniky [Farnosť]
27.06.1998 - 31.08.2012
Pastoračná služba - Rád menších bratov kapucínov (Kapucíni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Kapucíni - Kremnické Bane - Turček [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.