Mgr. Matej Trizuliak MS


Dátum ordinácie: 20.05.2011

01.07.2013 - súčasnosť
Kaplán - Chrenovec - Brusno [Farnosť]
21.05.2011 - 30.06.2013
Pastoračná služba - Misionári Matky Božej Lasaletskej (Saletíni) [Rehoľa]
súčasnosť
Predstavený - Misionári Matky Božej Lasaletskej (Saletíni) [Rehoľa]
súčasnosť
Predstavený - Saletíni - Chrenovec - Brusno [Komunita]
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.