ThLic. Milan Žilák OP


Dátum ordinácie: 13.06.2004

01.07.2020 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.07.2016 - 30.06.2020
Duchovný rehoľnej spoločnosti - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.09.2013 - 30.06.2016
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.09.2010 - 31.08.2013
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
01.02.2008 - 31.08.2010
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.11.2004 - 31.01.2008
Duchovný správca - Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene [Pastoračné centrum]
01.07.2004 - 31.10.2004
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.