Mgr. Ján Tyrol OP


Rehoľné meno: Šimon
Dátum ordinácie: 14.06.2001

01.07.2020 - súčasnosť
Prior - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
01.07.2016 - súčasnosť
Farský administrátor - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.09.2013 - 30.06.2016
Výpomocný duchovný - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.12.2001 - 31.08.2013
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
01.06.2001 - 30.11.2001
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.