Mgr. Wiktor Józef Gorczyński OCD


Dátum ordinácie: 28.05.1987

01.08.2015 - 30.09.2020
Pastoračná služba - Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (Bosí Karmelitáni) [Rehoľa]
* rehoľná komunita Košice - Lorinčík

01.06.1987 - 30.06.2014
Pastoračná služba - Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (Bosí Karmelitáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Bosí karmelitáni - Banská Bystrica - Urpín [Komunita]
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.