doc. RNDr. Mgr. Adrián Slavkovský PhD. OP


Rehoľné meno: Reginald
Dátum ordinácie: 06.07.1996

01.09.2017 - súčasnosť
Duchovný rehoľnej spoločnosti - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.07.2017 - 31.08.2017
Výpomocný duchovný - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.09.2013 - 30.06.2017
Provinciál - Zvolen - Západ [Farnosť]
07.07.1996 - 31.08.2013
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.