Mgr. Jozef Špalek SDB


Dátum ordinácie: 16.06.2001

01.07.2021 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
01.07.2015 - 30.06.2021
Kaplán - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
* direktor spoločenstva

01.07.2001 - 30.06.2015
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Saleziáni - Banská Bystrica - Sásová [Komunita]
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.