ThLic. Pavol Noga CM


Dátum ordinácie: 18.06.2000

18.06.2017 - 14.09.2020
Asistent vizitátor - DS Kostola sv. Alžbety - Banská Bystrica - Vincentíni (DS Kostola sv. Alžbety) [Duchovná správa]
* asistent vizitátor - vyšší predstavený rehoľnej spoločnosti

01.11.2016 - súčasnosť
Rektor - DS Kostola sv. Alžbety - Banská Bystrica - Vincentíni (DS Kostola sv. Alžbety) [Duchovná správa]
* rektor Kostola sv. Alžbety, duchovný správca

01.11.2016 - súčasnosť
Rektor kostola - DS Kostola sv. Alžbety - Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského [Farnosť]
19.06.2000 - 31.08.2016
Pastoračná služba - Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (Vincentíni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Predstavený - Vincentíni - Banská Bystrica [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.