S.T.D. Ján Dolný OSB


Dátum ordinácie: 21.06.2008

Poznámky:
Kňaz Košickej arcidiecézy

01.03.2017 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Sampor - Sliač [Farnosť]
21.06.2008 - súčasnosť
Pastoračná služba - Košická arcidiecéza
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.