S.T.L. Juraj Mačura OP


Rehoľné meno: Damián
Dátum ordinácie: 11.06.2005

01.07.2017 - súčasnosť
Provinciál - Zvolen - Západ [Farnosť]
* vyšší predstavený rehoľnej spoločnosti

01.07.2007 - 30.06.2017
Výpomocný duchovný - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.12.2006 - 30.06.2007
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.07.2005 - 30.11.2006
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.