ThLic. Maroš Fintor OP


Rehoľné meno: Irenej
Dátum ordinácie: 10.06.2006

01.01.2023 - súčasnosť
Prior - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
01.01.2022 - 30.04.2022
Duchovný správca - Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene [Pastoračné centrum]
01.09.2017 - súčasnosť
Vikár provinciála - Zvolen - Západ [Farnosť]
* vikár provinciála, vyšší predstavený rehoľnej spoločnosti

01.07.2006 - 31.08.2017
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.