Mgr. Juraj Šulik OP


Dátum ordinácie: 15.06.2013

01.01.2019 - 31.12.2021
Duchovný správca - Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene [Pastoračné centrum]
01.01.2019 - 31.12.2021
Duchovný správca CUP - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.09.2017 - 31.12.2018
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.07.2013 - 31.08.2017
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.