ThDr. Józef Mikolaj Cempura SCJ


Dátum ordinácie: 03.06.2000

25.03.2022 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita Jána Pavla II., Krakov [Univerzita]
* ThDr.

01.07.2019 - súčasnosť
Farský administrátor - Horná Štubňa [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2018
Pastoračná služba - Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho - Dehoniáni [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

03.06.2000 - 30.06.2007
Pastoračná služba - Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho - Dehoniáni [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Dehoniáni - Horná Štubňa
© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.