Ing. Mgr. Igor Hajas OSB


Dátum ordinácie: 22.10.2018

01.10.2018 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Sampor - Sliač [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.