Ing. Mgr. Igor Hajas OSB


Dátum ordinácie: 22.10.2018

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.