PaedDr. Mgr. Juraj Ďurnek Sch.P.


Dátum ordinácie: 11.06.2005

01.05.2023 - súčasnosť
Vikár provinciála - Prievidza - mesto [Farnosť]
01.07.2019 - 01.05.2023
Provinciál - DS Kostola Najsvätejšej Trojice - Prievidza - Piaristi (DS Piaristi) [Duchovná správa]
* vyšší predstavený rehoľnej spoločnosti, duchovný správca

01.07.2019 - 01.05.2023
Provinciál - Piaristi - Prievidza - mesto [Farnosť]
13.04.2015 - 01.05.2023
Provinciál - Rehoľa Piaristov na Slovensku [Rehoľa]
01.07.2006 - 30.06.2011
Riaditeľ - Piaristická spojená škola Františka Hanáka - Prievidza [Škola]
* riaditeľ a výpomocný duchovný Kostola Najsvätejšej Trojice

12.06.2005 - 30.06.2006
Pastoračná služba - Rehoľa Piaristov na Slovensku [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Vikár provinciála - Piaristi - Prievidza [Komunita]
* od r. 2015 vyšší predstavený rehoľnej spoločnosti

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.