JUDr. Ing. Mgr. Peter Lovás OP


Rehoľné meno: Samuel
Dátum ordinácie: 25.06.2016

01.04.2019 - súčasnosť
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
25.06.2016 - 31.03.2019
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.