PhDr. Peter Hunčaga PhD. OP


Dátum ordinácie: 13.06.2004

01.02.2020 - súčasnosť
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
13.06.2004 - 31.01.2020
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.