ThLic. Roman Tomaszczuk OSB


Dátum ordinácie: 27.05.2000

01.03.2020 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Sampor - Sliač [Farnosť]
27.05.2000 - 29.02.2020
Pastoračná služba - Świdnická diecéza, Poľsko [Diecéza]
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.