Mgr. Stanislav Buchta OPraem


Dátum ordinácie: 17.06.1990

01.07.2021 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Žiar nad Hronom [Farnosť]
01.07.2004 - 30.06.2021
Pastoračná služba - Královská kanonie premonstrátů na Strahově [Rehoľa]
01.07.2000 - 30.06.2004
Rektor - Prepoštský kostol Panny Márie - Kláštor pod Znievom [Duchovná správa]
* 1.7.2000 - prior kláštora premonštrátov v Kláštore pod Znievom; 1.7.2000 - 30.6.2004 - príslušnosť k Želivskému opátstvu; rektorom menovaný na žiadosť želivského opáta

17.06.1990 - 30.06.2000
Pastoračná služba - Královská kanonie premonstrátů na Strahově [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Premonštráti - Žiar nad Hronom [Komunita]
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.