Mgr. Mykola Dobra CM


Dátum ordinácie: 26.06.2009

01.07.2021 - súčasnosť
Kaplán - DS Kostola sv. Alžbety - Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského [Farnosť]
26.06.2009 - 30.06.2021
Pastoračná služba - Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (Vincentíni) [Rehoľa]
* 1.9.2009 - 31.8.2013 - Diecéza Mukačevo 1.9.2013 - 26.7.2020 - Diecéza Ľvovska 27.7.2020 - 31.10.2020 - Diecéza Kyjevo - Žitomirska 1.11.2020 - 30.6.2021 - Rožňavská diecéza

súčasnosť
Člen - Vincentíni - Banská Bystrica [Komunita]
© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.