Mgr. Ľudovít Baňovič SDB


Dátum ordinácie: 04.04.1990

01.07.2021 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
01.09.2005 - 30.06.2021
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.07.2003 - 31.08.2005
Kaplán - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
04.04.1990 - 30.06.2003
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Saleziáni - Banská Bystrica - Sásová [Komunita]
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.