Mgr. Marián Drahoš SDB


Dátum ordinácie: 13.06.2009

01.07.2021 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Partizánske - Šípok [Farnosť]
13.06.2009 - 30.06.2021
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Saleziáni - Partizánske Šípok [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.