Ing. Mgr. František Kušnír OP


Rehoľné meno: Matúš
Dátum ordinácie: 24.06.2000

01.05.2022 - súčasnosť
Duchovný správca - Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene [Pastoračné centrum]
01.05.2022 - súčasnosť
Duchovný správca CUP - Zvolen - Západ [Farnosť]
01.11.2001 - 30.04.2022
Pastoračná služba - Rehoľa bratov kazateľov (Dominikáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.07.2000 - 31.10.2001
Kaplán - Zvolen - Západ [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Konvent sv. Dominika vo Zvolene - Dominikáni [Rehoľa]
© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.