PaedDr. Vladimír Plášek SDB


Dátum ordinácie: 23.06.2018

01.07.2022 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2022
Pastoračná služba - Saleziáni Don Bosca (Saleziáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Saleziáni - Banská Bystrica - Sásová [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.