Královská kanonie premonstrátů na Strahově


Adresa:
Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 - Hradčany, 118 00, Česko (Sídlo)

Kontakty:

Komunity:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.