Mapa Banskobystrickej diecézy

Vítame Vás na stránkach Schematizmu Banskobystrickej diecézy


Obsah stránok je aktualizovaný priebežne v súlade so zmenami, ktoré sa dejú v diecéze.

Banskobystrickú diecézu založil na žiadosť cisárovnej Márie Terézie vtedajší pápež Pius VI.
Diecéza bola zriadená 13. marca 1776 pápežskou bulou Regalium principium odčlenením sa z Ostrihomskej arcidiecézy.
Pri svojom zriadení mala diecéza 77 farností a približne 290 filiálok. Za katedrálny chrám bol povýšený jezuitský kostol sv. Františka Xaverského.
Prvým biskupom diecézy sa stal gróf František Berchtold, ktorý sa vedenia diecézy slávnostne ujal 28. októbra 1776.

Územie diecézy bolo zreformované 14. februára 2008 na základe pápežského schválenia pápeža Benedikta XVI.
V súčasnosti má diecéza 155 farností a 16 dekanátov.
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.