Diecézny cirkevný súd


Adresa:
Diecézny cirkevný súd, Kapitulská 21, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)
Diecézny cirkevný súd, Námestie SNP 19, Banská Bystrica, 975 90 (Korešpondenčná)

Kontakty:
(048) 472 02 61

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.