Mons. ThDr. Marián Chovanec

Mons. ThDr. Marián Chovanec


Banskobystrický diecézny biskup
- narodený 16. 9. 1957 v Trenčíne
- ordinovaný 17. 6. 1989 v Nitre
- za biskupa konsekrovaný 18. 9. 1999 v Nitre
- menovaný za banskobystrického diecézneho biskupa 20. 11. 2012
- uvedený do úradu 15. 12. 2012

Adresa úradu: Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
Mobil: +421 907 994 100
E-mail: sekretariat.bb@rcc.sk
Erb banskobystrického diecézneho biskupa Mariána Chovanca
OMNIA IMPENDAM PRO ANIMABUS VESTRIS
VŠETKO VYDÁM ZA VAŠE DUŠE
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.