Adresa:
Biskupský úrad, Banská Bystrica, Námestie SNP 19, Banská Bystrica, 975 90 (Sídlo)
Biskupský úrad, Banská Bystrica, Námestie SNP 19, P.O.Box 107, Banská Bystrica, 975 90 (Korešpondenčná)

Kontakty:
(048) 472 08 00

Kancelária diecézneho biskupa


Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal M.A.
Generálny vikár
(048) 472 08 31
0918 562 699
ICLic. Peter Lupták
Tajomník biskupa
048/472 08 29
0907 994 100
Dana Červená
Sekretárka
(048) 472 08 24

Biskupskí vikári


ThDr. Marián Bublinec PhD.
Biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu
0948 940 404
ThLic. Martin Ďuračka PhD.
Biskupský vikár pre školstvo
Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal M.A.
Moderátor a biskupský vikár stálej formácie kňazov
(048) 472 08 31
0918 562 699
ICDr. Jozef Kuneš PhD.
Súdny vikár
(048) 472 08 22 (kancelária BÚ)
(048) 472 02 61 (tribunál)
PaedDr. Mgr. Jozef Parák
Biskupský vikár pre veriacich hovoriacich po maďarsky
(047) 489 12 90
ThLic. Ján Viglaš
Biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie banskobystrických seminaristov

Kancelária biskupského úradu


Mgr. Martin Dado
Riaditeľ
(048) 472 08 02
0918 562 827
ICLic. Vladimír Václavík
Kancelár
(048) 472 08 22
Mgr. Vladimíra Turčanová
Notárka a administratívna pracovníčka
(048) 472 08 01

Právne oddelenie


JUDr. Marcela Chovanová
Diecézny právnik
(048) 472 08 10
0915 531 181

Ekonomika a správa majetku


Agnesa Balková
Diecézny ekonóm
(048) 472 08 04
0918 298 621
Ing. Vladimír Piterka
Majetkový referent
(048) 472 08 15
Ing. Rudolf Vnenčák
Účtovník
(048) 472 08 16
Mgr. Karol Pepich
Ekológ
Bc. Eva Poljovková
Účtovníčka
(048) 472 08 17

Projekty a granty


Ing. Ján Gyulai
Projektový koordinátor
(048) 472 08 13

Personálne a mzdové oddelenie


Bc. Lenka Tučeková
Referent pre personalistiku a mzdy
(048) 472 08 12
0909 250 947

Diecézny archív


Mgr. Erika Maliniaková PhD.
Archivár
0918 862 509

Zbor konzultorovKňazská rada Banskobystrickej diecézyEkonomická rada


Ing. Branislav Baláž
Ing. Jana Bibová
Ing. Slavomír Mikolaj MBA
Ing. Igor Obšajsník
Ing. Vladimír Pavlíček

Cirkevné vyznačenie kňazovDiecézna liturgická komisiaCenzori© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.