Adresa:
Biskupský úrad, Banská Bystrica, Námestie SNP 19, Banská Bystrica, 975 90 (Sídlo)
Biskupský úrad, Banská Bystrica, Námestie SNP 19, P.O.Box 107, Banská Bystrica, 975 90 (Korešpondenčná)

Kontakty:
(048) 472 08 00

Kancelária diecézneho biskupa


Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal M.A.
Generálny vikár
(048) 472 08 31
0918 562 699
ICLic. Peter Lupták
Tajomník biskupa
048/472 08 29
0907 994 100
Dana Červená
Sekretárka
(048) 472 08 24

Biskupskí vikári


ThDr. Marián Bublinec PhD.
Biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu
0948 940 404
ThLic. Martin Ďuračka PhD.
Biskupský vikár pre školstvo
Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal M.A.
Moderátor a biskupský vikár stálej formácie kňazov
(048) 472 08 31
0918 562 699
ICDr. Jozef Kuneš PhD.
Súdny vikár
(048) 472 08 22
(048) 472 02 61
PaedDr. Mgr. Jozef Parák
Biskupský vikár pre veriacich hovoriacich po maďarsky
(047) 489 12 90

Kancelária biskupského úradu


Mgr. Martin Dado
Riaditeľ
(048) 472 08 02
0918 562 827
ICDr. Jozef Kuneš PhD.
Kancelár
(048) 472 08 22
(048) 472 02 61
ICLic. Vladimír Václavík
Vicekancelár
(048) 472 08 22
Mgr. Vladimíra Turčanová
Notárka a administratívna pracovníčka
(048) 472 08 01

Právne oddelenie


JUDr. Marcela Chovanová
Diecézny právnik
0918 298 621

Ekonomika a správa majetku


Ing. Lukáš Novák
Diecézny ekonóm
(048) 472 08 04
0918 562 829
Mgr. Margaréta Pacalajová
Ekonóm - vedúca účtovníčka
(048) 472 08 16
0907 819 948
Dana Králová
Ekonóm - účtovníčka, pokladňa
(048) 472 08 18
Eva Klubicová
Ekonóm - referentka, účtovníčka
(048) 472 08 17
Ing. Eva Danková
Ekonóm - účtovník pre DBM a DCH
(048) 472 08 16
Ing. Michal Kukučka
Ekonóm - referent

Projekty a granty


Ing. Ján Gyulai
Projektový koordinátor
(048) 472 08 13

Personálne a mzdové oddelenie


Ing. Margita Kováčová
Referent pre personalistiku a mzdy
(048) 472 08 12

Diecézny archív


Mgr. Peter Kulan
Archivár
0910 842 596
Mgr. Matej Maruniak PhD.
Archivár
0918 862 509

Zbor konzultorovKňazská rada Banskobystrickej diecézyEkonomická rada


Ing. Branislav Baláž
Ing. Jana Bibová
Ing. Igor Obšajsník
Ing. Miroslav Očenáš PhD.
Ing. Vladimír Pavlíček

Cirkevné vyznačenie kňazovDiecézna liturgická komisiaCenzori© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.