Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne


Adresa:
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne, Banská 28, Badín, 976 32 (Sídlo)

Kontakty:

Inštitúcie:
Osoby:
Mgr. Monika Varnai (Prevádzkár Domu Xaver)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.