Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne


Adresa:
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne, Banská 28, Badín, 976 32 (Sídlo)

Kontakty:

Osoby:
Ing. Marek Krajč (Prevádzkár Domu Xaver)

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.