Duchovná správa farnosti svätej Edity Steinovej v ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici


Adresa:
Farnosť sv. Edity Steinovej v ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici, ÚVV a ÚVTOS, Komenského 7, Banská Bystrica 1, 975 28 (Sídlo)

Kontakty:
048 / 28 32 111 kl. 680

Kostoly a kaplnky:
Kaplnka svätej Terézie Benedikty z Kríža ()

Osoby:
kpt. Mgr. Ľuboš Kaščak CM (Väzenský kaplán)

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.