Koinonia Ján Krstiteľ, Sklené


Adresa:
Koinonia Ján Krstiteľ, Sklené, Sklené 327, 038 47 (Sídlo)

Osoby:
ThLic. Vladimír Beregi PhD. (Duchovný správca)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.