DS Kostola Najsvätejšej Trojice - Prievidza - Piaristi


Adresa:
DS Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice, A. Hlinku č. 48, Prievidza, 971 01 (Sídlo)

Kontakty:

Osoby:
PaedDr. Mgr. Juraj Ďurnek Sch.P. (Vikár provinciála)
Ing. Mgr. Peter Valachovič Sch.P. (Výpomocný duchovný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.