Diecézne centrum mládeže MAJÁK, Špania Dolina


Adresa:
Diecézne centrum mládeže MAJÁK, Špania Dolina, Špania Dolina 15, 974 01 Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.