Litava


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Litava, Litava 1, Litava na Slovensku, 962 44 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 557 21 68

počet obyvateľov: 782
rímskokatolíkov: 731

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Margity Antiochijskej (1135)
celodenná adorácia: 5.1., 31.5.

Filiálky:
Cerovo
počet obyvateľov: 595
rímskokatolíkov: 329
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka Božského Srdca Ježišovho (v budove ZŠ) (2014)
Trpín
počet obyvateľov: 110
rímskokatolíkov: 99
Kostoly a kaplnky:
Kostol Panny Márie Nanebovzatej (1889)
celodenná adorácia: 16.3.

Poznámka:
Farský kostol sv. Margity Antiochijskej je strediskom úcty k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu v Banskobystrickej diecéze.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.